Inspiratie en verbinding

Het versterken van Vrijwilligers en Vrijwilligerswerk

In een veranderende samenleving speelt de  vereniging een belangrijke rol. Maar vaak zien wij dat de bestuurskracht ontbreekt om echt door te pakken. De waan van de dag regeert. Besturen komen niet meer toe aan besturen en zijn druk op alle niveaus binnen de vereniging. Verenigingen verdienen onze support. Bijvoorbeeld voor verenigingen die lid zijn van de Rabobank. Al jaren verzorgen wij, Werk aan de Vereniging , vormen van deskundigheidsbevordering voor deze bank. Bijvoorbeeld door het organiseren van kennisevents en kennisworkshops. Maar ook voor gemeenten als het gaat om bijvoorbeeld het versterken van de infrastructuur rond vrijwilligerswerk, kortom verenigingsondersteuning. Of het herijken van vrijwilligersbeleid.  Het domein vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker. Vrijwilligers vormen het hart van de (participatie)samenleving. Denk aan al die vrijwilligers in de informele zorg door alle veranderingen binnen de WMO. Meedoen is belangrijk. 

Werk aan de Vereniging

info@werkaandevereniging.nl

06 52341090

KvK nummer  67924409

Btw nummer NL061060215B01

©2017 - 2020

 


Wij werken voor gemeenten en provinciale overheden, maatschappelijk betrokken ondernemers en verenigingen.