Vereniging 2.0

Wanneer ging u voor het laatst lachend naar de bestuursvergadering?

Veel (sport)verenigingen gaan over tot het verplichten van de leden om vrijwilligerswerk te doen. En als ze dat niet kunnen of willen  dan betalen de leden extra contributie. Is dit nou nodig? Moeten verenigingen grijpen naar dit soort middelen? Nee. Het is een verkeerde aanname en een richting die wij niet willen. Het werkt een tweedeling binnen de vereniging in de hand. Zij die het vrijwilligerswerk makkelijk kunnen afkopen en zij die dat niet kunnen. Bovendien wordt gesuggereerd dat leden niets meer willen doen voor de vereniging. Consumeren in plaatst van investeren. En dat klopt slechts ten dele. Besturen kunnen hier zelf wat aan veranderen. Maar zolang besturen van verenigingen het verkeerde signaal uitzenden ( "Kijk ons eens druk zijn") zal er niets veranderen. Zolang een vereniging geen adequaat vrijwilligersbeleid heeft zal er niets veranderen. Kan het dan anders?  Jazeker. Onze methodiek werkt! Wij krijgen, samen met de vereniging, de leden weer aan het vrijwilligerswerk. En dat doen ze met veel plezier. En laten we de vereniging weer de vereniging zijn zoals het hoort. Een vereniging waar het goed toeven is. Waar gebruik wordt gemaakt van het menselijk kapitaal. Waar leden zich betrokken voelen en waar het vinden van derde geldstromen niet alleen meer een verantwoordelijk is van de penningmeester. Dit is de dynamische vereniging. Dit is de vereniging 2.0 

Verenigingsondersteuning

* bestuurlijke vernieuwing

* vergroten van de wervingskracht

* aandacht voor PR en social media

* veranderen met passie

* wervingsplan voor vrijwilligers/leden

* van consumeren naar investeren

* de duurzame vereniging

* vinden van derde geldstromen

OF BEL: 06 52341090

Werk aan de Vereniging

info@werkaandevereniging.nl

06 52341090

KvK nummer  67924409

Btw nummer NL061060215B01

©2017 - 2020

 


Wij werken voor gemeenten en provinciale overheden, maatschappelijk betrokken ondernemers en verenigingen.