Nederland telt rond de 6 miljoen vrijwilligers.

viva la vrijwilligers

Dat is een fors aantal. Nederland is wat dat betreft een echt vrijwilligersland. En toch verzuchten veel vrijwilligersorganisaties dat ze moeite hebben met het vinden van vrijwilligers. Of verenigingen die klagen dat de leden niets meer over hebben voor de vereniging. De dagelijkse praktijk laat helaas zien dat we in toenemende mate te maken krijgen met consumerende leden. Daarnaast zie je vanuit gemeenten de druk toenemen op de inzetbaarheid van vrijwilligers voor de lokale gemeenschap. Op de vele terreinen waar vrijwilligers actief zijn liggen er valkuilen op de loer die er voor kunnen zorgen dat er krapte gaat ontstaan. Is dat nodig? Nee. Investeren in vrijwilligers is een must. Maar hoe doe je dat? Zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld mijn consumerende leden weer te activeren voor vrijwilligerswerk? Antwoord: Volmondig ja! Kan ik als gemeente antwoord geven op de toenemende druk op bijvoorbeeld mantelzorgers? Of welke antwoorden hebben wij als gemeente bij al die ongebonden burgerinitiatieven? Die antwoorden zijn er. Maar dat wist u natuurlijk al. Gelukkig maar. En toch moeten we het menselijk kapitaal blijven koesteren. De voorwaarden waaronder vrijwilligers hun werk doen zijn niet altijd even helder. Taken en verantwoordelijkheden zijn meer dan eens onderwerp van discussie. Een gemeente kan hierin faciliteren.  Bijvoorbeeld faciliteren in onderzoek naar de vitaliteit van een vereniging, de bestuurs- en wervingskracht of de meerwaarde voor de samenleving.

vrijwilligersbeleid broodnodig

Of het nu gaat om de gemeente of u als bestuurder van een vereniging, vrijwilligersbeleid is bittere noodzaak. Het is toch vreemd dat in Nederland slechts 25% van de verenigingen een adequaat vrijwilligersbeleid heeft. Gelukkig ligt dat bij besturen van gemeenten een stuk hoger. Echter de invulling er van wil nogal eens verschillen. Vaak is het beleid geschreven omdat het zo mooi past binnen de gedachte van een participatiesamenleving en soms ligt een bezuinigingsoperatie aan een vrijwilligersbeleid ten grondslag. Zo jammer. Gelukkig zien wij ook gemeenten én besturen van verenigingen die het goed voor hebben met de vrijwilligers. Want we moeten ons realiseren dat al die vrijwilligers het kloppend hart vormen van onze dynamische samenleving. Is dat overdreven? Ik dacht het niet . Vrijwilligers vind je in het groen, in de sport, in de zorg, in de politiek, in het onderwijs...ja waar eigenlijk niet. Mag er dan ook een beetje aandacht zijn voor de vrijwilligers.

 

Aandacht in de vorm van waardering of een goede verzekering? Het antwoord is : Ja!

 

Werk aan de Vereniging

info@werkaandevereniging.nl

06 52341090

KvK nummer  67924409

Btw nummer NL061060215B01

©2017 - 2020

 


Wij werken voor gemeenten en provinciale overheden, maatschappelijk betrokken ondernemers en verenigingen.