Wat is een kennisevent?

Het kennisevent is voor Rabobanken dé mogelijkheid om ondersteuning te faciliteren voor besturen van verenigingen en stichtingen in uw werkgebied. 

Het kennisevent bestaat uit een viertal kennisworkshops/inspiratiesessies die in 2 rondes zullen worden gegeven. Zo stel je het bestuur van een stichting of vereniging optimaal in staat om zich te laten inspireren door de verschillende workshops/inspiratiesessies. Afhankelijk van het aantal verenigingen binnen het werkgebied moet de bank rekenen op de komst van gemiddeld 100 á 160 personen. Dit aantal komt dan overeen met gemiddeld 25 á 40 personen per workshop. De workshops/inspiratiesessies zijn actueel en vormen voor de besturen een feest van herkenning. Bovendien krijgen ze tools aangereikt om met het geleerde aan de slag te gaan. De deelnemers krijgen van de Rabobank ( via werkaandevereniging.nl) een digitaal handboek van het onderwerp dat ze hebben bijgewoond.

Belangrijk onderdeel van het kennisevent vormt de ontmoeting. Besturen van verenigingen kunnen na afloop van het event met elkaar netwerken, welke gefaciliteerd wordt door de Rabobank. Gebleken is dat een dergelijke ontmoeting bijdraagt aan een voldaan gevoel bij de bezoekers. In sommige gevallen in zelfs gebleken dat verenigingen zijn gaan samenwerken of dat good-practise met elkaar werd uitgewisseld. Ook tijdens de kennisworkshops zal deze ontmoeting/samenwerking/uitwisseling met elkaar gestimuleerd worden.

 

Wij komen met vier trainers naar het kennisevent.

Deze trainers hebben allen hun roots in het vrijwilligerswerk, verenigingsleven en óf maatschappelijke vernieuwing. Zij beschikken over expertise en parate feitenkennis. Bovendien zijn ze gewend om de kennisworkshop/inspiratiesessie op een boeiende wijze te geven. Voor saaiheid of een ‘dull moment’ is geen ruimte. De dag is om voordat je het weet.

 

Hieronder een beschrijving hoe de dag er uit zou kunnen komen te zien. Dit is een voorbeeld zoals we dat ook hebben gebruikt voor o.a. de Rabobank de Zuidelijke Baronie. Uiteraard kunnen de onderwerpen van de kennisworkshop/inspiratiesessie wijzigen. Op dit moment hebben verenigingen de meeste behoefte aan onderstaande ondersteuning.

  

Verenigingen en stichtingen geven met hun vrijwilligerswerk ‘kleur en smaak’ aan de lokale gemeenschap: ze dragen bij aan verbondenheid, vitaliteit én leefbaarheid.

Nieuwe tijden zorgen wel voor nieuwe vraagstukken en uitdagingen, voor bestuurders in het lokale verenigingsleven.  De Rabobank heeft graag een aandeel in het zoeken van nieuwe oplossingen en kansen. Ondersteunen door het delen van kennis en ervaring. Met elkaar, samen met andere bestuurders én deskundigen kan dit nieuwe inspiratie en soms verrassende inzichten geven.


Voorbeeld programma:

9.30   uur inloop ( ludieke ontvangst)
10.00 uur Start van het programma , welkom en inleiding door de Rabobank

10.15 uur Start 1ste ronde van de 4 kennisworkshops
11.30 uur wissel
11.35 uur Start 2de ronde van kennisworkshops
12.50 uur Start van de kennislunch ( netwerken en mini-kennismarkt)

13.00 uur Afronding Rabobank en inspirerend eind van het kennisevent

13.30 uur (optie) afsluitende borrel

14.00 uur Eind kennis event

De prijs voor een kennisevent bedraagt € 5.360,- excl. BTW en reiskosten, inclusief het aanbrengen van maatwerk. Uw Rabobank faciliteert de dag. 

 

 

Werk aan de Vereniging

info@werkaandevereniging.nl

06 52341090

KvK nummer  67924409

Btw nummer NL061060215B01

©2017 - 2020

 


Wij werken voor gemeenten en provinciale overheden, maatschappelijk betrokken ondernemers en verenigingen.