Besturen en beleid maken


Een optimaal functionerende vereniging wordt goed bestuurd. Om op koers te blijven, gaat het bestuur uit van de doelstelling van de vereniging. Daaruit formuleert het een visie vanuit geldende normen en waarden en eigen toekomstverwachtingen. Hieruit volgen de ambities die vertaald worden in beleid: de weg en de middelen om doelstelling en ambities te realiseren. Beleid is er in verschillende soorten: lange, middellange en korte termijn beleid. Gezamenlijk leveren ze bouwstenen voor de activiteiten van de vereniging.

Het maken van een beleidsplan gebeurt - grotendeels onder druk van de subsidievoorwaarden – eens per vier jaar. Het regelmatiger nagaan van de stand van zaken rondom de uitvoering van het beleid is beter. Er komen gegevens op tafel die de praktische problemen én de mogelijke kansen laten zien. Voor zowel problemen als kansen kunnen dan op tijd maatregelen getroffen worden. Dat kan betekenen dat het zorgvuldig uitgestippelde beleid bijgesteld of zelfs verlaten moet worden.

De workshop gaat over het maken en onderhouden van beleid. Het geeft handvatten om een planning & control cyclus op te zetten. De vereniging blijft ‘bij’ door voortdurend het beleid aan te passen. Door de checklists uit het werkboek te gebruiken, krijgt men informatie voor de eigen situatie. Dit zorgt in de eigen vereniging voor maatwerk

Werk aan de Vereniging

info@werkaandevereniging.nl

06 52341090

KvK nummer  67924409

Btw nummer NL061060215B01

©2017 - 2020

 


Wij werken voor gemeenten en provinciale overheden, maatschappelijk betrokken ondernemers en verenigingen.